Teslov svet

Exponát zavedie návštevníka do sveta elektrických výbojov, bleskov a plazmy, pričom vysvetlí mechanizmus ich vzniku, ich vlastnosti, ako aj konštrukciu prístrojov na ich vybudenie a kontrolu. Exponát pozostáva z nasledovných častí: Jakobov rebrík a Teslova cievka.

Plazma je vysoko ionizovaný plyn, zložený z iónov, elektrónov (a prípadne neutrálnych atómov a molekúl), ktorá vzniká odtrhnutím elektrónov z elektrónového obalu atómov plynu, alebo roztrhnutím molekúl (ionizáciou). Plazma sa zvyčajne považuje za ďalšie skupenstvo hmoty. Pretože obsahuje veľké množstvo ionizovaných častíc, je elektricky vodivá.

Princíp:

Jakobov rebrík pozostáva zo zdroja vysokého napätia, izolátorov a 2 vertikálnych elektród, ktoré sú od seba vzdialené v tvare písmena „V“. Demonštruje pohyb plazmy smerom nahor, čo je spôsobené zahriatím miesta elektródy plazmou.

Teslova cievkaPlyn v trubiciach sa po spustení teslovej cievky rozžiari bez priameho elektrického pripojenia trubíc k elektrickej sieti – ide o bezdrôtový prenos elektrickej energie na diaľku. Pri tomto exponáte sa uplatňuje skinefekt, čiže prúdy sa šíria povrchom vodiča nie jadrom. Spievajúca plazma – návštevník si môže pomocou 3,5 mm jack audio výstupu pripojiť k exponátu svoj hudobný prehrávač. Výstupný signál prehrávača moduluje amplitúdu a frekvenciu výbojov Teslovej cievky, čo spôsobuje, že návštevník popri výbojoch počuje prehrávanú hudbu.

Postup:

Jakobov rebríkOdstúpte do bezpečnej vzdialenosti a sledujte pohybujúcu sa plazmu

Teslova cievkaZapnite teslovu cievku. Regulovaním triedy máte možnosť regulovať výkon teslovej cievky, resp. dĺžku výbojov. Taktiež máte možnosť experimentovať v okruhu cievky s neónovými trubicami.

 

OBLASŤ: Elektrina, magnetizmus, komunikačné technológie

 

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Vysoké napätie je nevyhnutné pri ekonomickom prenose elektrickej energie a jej distribúcie. Má priamy dopad na efektivitu prenosu elektrickej energie a znižovanie jej strát.