Tešíme sa na vás v Aureliu

Zážitkové centrum vedy Aurelium používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Keďže idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov, snažíme sa všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je teda do značnej miery v rukách návštevníka. Naším hlavným cieľom je, aby si každý z Vás odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti.

Milí naši návštevníci, v centre vedy Aurelium je vítaný každý bez ohľadu na vek. Pre zabezpečenie plnohodnotného zážitku však odporúčame vstup návštevníkom a návštevníčkam starším ako 12 rokov z dôvodu potreby základných znalostí fyziky. Deti do 15 rokov majú vstup povolený iba so sprievodom osoby staršej ako 18 rokov (v prípade školskej skupiny v sprievode vyučujúceho). Vstup neodporúčame deťom mladším ako 5 rokov, nakoľko sa v Aureliu nachádzajú malé exponáty a pri nepozornosti sprievodu by mohlo dôjsť  k uduseniu dieťaťa.

Pred vašou návštevou vás chceme poprosiť, aby ste si prečítali Návštevný poriadok.

Ďakujeme a tešíme sa na vás!