Synonymum podpory vedy budúci týždeň jubiluje

Budúci týždeň si Centrum vedecko-technických informácií SR pripomenie významné výročie. Už 80 rokov je synonymom podpory vedy na Slovensku. Pripravené sú pri tejto príležitosti odborné aj popularizačné podujatia.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo v súvislosti s 80. výročím svojho založenia viacero podujatí. Od pondelka, 26. novembra 2018 do stredy, 28. novembra 2018 sa odborná i širšia verejnosť bude môcť bližšie oboznámiť s činnosťou inštitúcie, ale aj otázkami, ktoré sú v oblasti podpory vedy dnes aktuálne.

V pondelok, 26. 11. 2018 sa symbolicky prepojí hlavné mesto s metropolou východného Slovenska, Košicami. Práve tu sa v roku 1938 začala písať história dnešného CVTI SR. V tom čase, ešte len ako formujúcej sa súčasti Štátnej vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika. Popoludňajšiemu oficiálnemu programu bude predchádzať podujatie Veda v meste. Pôjde o tri bloky workshopov a prednášok pre žiakov základných a stredných škôl. Prinesú netradičné stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými či technickými vedami. Inovačné aktivity predstavia spolupracujúce univerzity UPJŠ a TUKE. S praxou sa zoznámia účastníci pri stánkoch vybraných IT spoločností.

Tradičné podujatie Vedecká cukráreň bude mať v utorok, 27. 11. 2018 o niečo výnimočnejšiu atmosféru. Prednáška Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku taktiež pripomenie spojitosť s aktuálnym výročím. CVTI SR zohrávalo a zohráva významnú rolu v rámci podporných služieb a propagácie technického vzdelávania na Slovensku. Prezentáciou bude sprevádzať profesor Marián Peciar, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Odbornému podujatiu bude patriť streda, 28. 11. 2018. Pri príležitosti výročia je pripravené diskusné fórum. Pozvaní hostia spoločne s účastníkmi podujatia budú môcť zdieľať svoje skúsenosti a názory na tri tematické okruhy. Témy ako: Na ceste od predplatného k otvoreným informačným zdrojom; Ako dosiahnuť využitie výsledkov slovenskej vedy v praxi, ale aj Slovenský verzus európsky výskumný priestor a jeho dimenzie, sú problematiky, ktoré účastníci formou panelových diskusií, takpovediac ‚rozmenia na drobné.‘

Všetkých tých, ktorí chcú vedieť ako v praxi fungujú poučky z učebníc, a popritom sa hravou formou aj niečo naučiť, čakajú v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Počas spomínaných troch dní, netradične dokonca i v pondelok, budú brány Aurelia doširoka otvorené a za nimi bohatý sprievodný program. Bude sa súťažiť, pripravený je kino kútik so zaujímavými krátkymi filmami zo sveta vedy a techniky. V pondelok a utorok môžu záujemcovia navštíviť Aurelium od 9. do 13. hodiny. V stredu rovnako, ale tí, ktorí nestihnú dopoludnie, majú šancu ešte od 15. do 17. hodiny.

CVTI SR sa teší na všetkých, ktorí si spoločne s ním pripomenú jeho „80. narodeniny.“

Všetky informácie o pripravovaných podujatiach sú dostupné na webovej stránke.