Svet kvapalín

Súprava exponátov demonštrujúcich základné vlastnosti kvapalín – viskozita, nestlačiteľnosť, zmiešavanie, hydraulika a pod. Skladá sa z častí: Bubliny, ponorka, javy v kvapalinách, hydraulika.

Princíp:

Bubliny a ponorka – Generované bubliny znižujú mernú hustotu (viskozitu) vody, čo spôsobuje že ponorka vo valci klesá hlbšie. Keď nevytvárame bubliny, merná hustota sa vráti na pôvodnú hodnotu a ponorka vystúpi k hladine.

Javy v kvapalinách – Exponát predstavuje vizualizáciu rôznych vlastností kvapalín.

Hydraulika alebo hydraulický pohon je systém prenosu energie založený na tlakovej energii a fyzikálnej nestlačiteľnosti kvapaliny. Hydraulické valce sa využívajú tam, kde potrebujeme veľkú silu a vysokú presnosť polohovania.

Postup:

Bubliny – Regulujte prúd bublín prostredníctvom mechanického čerpadla.

Ponorka – Otáčajte kľukou na ručnom čerpadle. Zvýšite tak tlak spôsobený kompresorom, čím rozhýbete modely ponoriek po vertikálnej osi. Vytváraním prúdu bublín umožníte ponorke klesnúť.

Javy v kvapalinách – Pozorujte vlastnosti kvapalín.

Hydraulika – Pozorujte princíp hydrauliky, kde je možné relatívne jednoduchým mechanizmom vyvinúť veľkú silu.

OBLASŤ: Chémia a materiály

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Hydraulika ako spôsob prenosu sily na princípe nestlačiteľnosti kvapalín je produkt vývoja nových technológií od čias priemyselnej revolúcie. Zasiahla do mnohých oblastí od dopravných systémov, strojov pre ťažkú prácu až po robotiku či letecký priemysel.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola chemická, Bratislava
Stredná odborná škola polytechnická, Svit
Vysoké školy:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina