Roboty a umenie

Expozíciu tvoria 2 ks priemyselných robotov a 2 ks priemyselných zobrazovacích panelov, ktoré názorne ukazujú prepojenie najmodernejšej priemyselnej automatizácie a umenia.

Princíp:

Priemyselné roboty sú synchrónne riadené pomocou programovateľnej riadiacej jednotky PLC (Programmable Logic Controller), ktorá taktiež zabezpečuje bezpečnosť celého pracoviska. Roboty sú vybavené uchopovacím elektronickým zariadením.

OBLASŤ: Robotika, Automatizácia

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Roboty a automatizované stroje sa využívajú v rôznych priemyselných továrňach a závodoch ako napríklad v automobilkách.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nitra
Vysoké školy:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina