Reflexy

Súprava exponátov určená na testovanie postrehu a koordinácie. Pozostáva z častí: Merač reflexu, merač postrehu, skupinový merač postrehu, presnosť pohybu, koordinácia, labyrint.

Postup:

Merač reflexu – Priložte tyčku do hornej časti vnútra valca, tá sa prichytí magnetom. Po náhodnom časovom intervale ju magnet uvoľní – zachyťte padajúcu tyčku čo najskôr!

Merač postrehu – Hru začnite stlačením akéhokoľvek tlačidla. Počas hry sa budú tlačidlá náhodne rozsvecovať. Cieľom hry je v danom časovom limite stihnúť stlačiť čo najviac rozsvietených tlačidiel. Bodovanie hry je nasledovné: Za stlačenie rozsvieteného tlačidla sa bod pripočíta, za stlačenie nerozsvieteného tlačidla sa bod odráta. Čas aj body sú vyobrazené na displeji.

Skupinový merač postrehu – Každý hráč má na svojej strane stola dotykový spínač a 5 svetelných diód. V strede stola je centrálny zdroj svetla oznamujúci začiatok hry/kola a označujúci víťaza. Centrálny zdroj má 4 svietiace miesta nasmerované ku každému hráčovi. Hra sa začína stlačením ktoréhokoľvek zo štyroch hráčskych tlačidiel. V náhodnom časovom intervale sa súčasne rozsvietia 4 stredové svetlá. Na tento podnet hráči stlačia tlačidlá na svojej strane stola. Najrýchlejšiemu z nich svieti svetlo víťaza kola. Zároveň sa zľava zažne prvá dióda. Zhasnutím „svetla víťaza kola“ hra pokračuje od začiatku.

Presnosť pohybu – Snažte sa bez dotyku a čo najrýchlejšie prevliecť kovový prstenec cez konštrukciu. Každý dotyk je penalizovaný a oznámený svetelným signálom.

Koordinácia – Hra je určená pre dvoch návštevníkov. Ťahaním a povoľovaním jednotlivých šnúr manipulujte s polohou a výškou žeriavu (zavesenej platformy) a snažte sa zaháknuť a zdvihnúť bremeno (spodnú platformu).

Labyrint – Cieľom hry je dopraviť guľôčku z voľne určeného bodu do cieľového miesta. Guľôčku rozhýbte výkyvmi platformy.

OBLASŤ: Človek, Obnoviteľné zdroje, Ekológia

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Zariadenia na meranie reflexov, koordinácie či iných pohybových vlastností možno využívať v psychológii alebo pri trénovaní športovcov

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola, Bratislava
Stredná odborná škola, Hlohovec
Vysoké školy:
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina