Prevod energie

Exponát predstavuje ukážku slovenského celosvetovo uznávaného patentu – unikátneho vysoko presného reduktora (prevodovky) a radiálno-axiálneho ložiska v jednom kompaktnom celku. Exponát sa skladá z 3 častí: Počítačová animácia princípu fungovania reduktora, prehľadný model reduktora, reálny model vysoko presného reduktora.

Princíp:

Model vysoko presného reduktora pozostáva z kľuky na jednej strane a ťažšieho bremena v ochrannom puzdre na druhej strane. Exponát interaktívne demonštrujte zvyšovanie krútiaceho momentu na základe zmeny prevodového pomeru. Vzhľadom na vysoký prevodový pomer je možné vyskúšať zodvihnúť zo zeme ťažšie závažie pootáčaním kľuky na vstupe.

Postup:

Otáčajte ručnou kľukou umiestnenou na bočnej strane exponátu a sledujte ako funguje vnútorný mechanizmus vysoko presného reduktora.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Praktické využitie v robotike, automatizácii, obrábacích strojoch, meracích zariadeniach, navigačných systémoch, v leteckom priemysle, v medicínskej oblasti, v oblasti drevo-obrábania, a mnohých ďalších odvetviach.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina