Premena dreva

Expozícia pomáha oboznámiť návštevníka so systémom spracovania a recyklácie dreva s dôrazom na slovenský výskum a drevársky priemysel, spôsob posúdenia kvality dreva z makroskopického aj mikroskopického hľadiska.

Princíp:

Výroba papiera sa začína výrobou vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu. V tomto kroku je potrebné izolovať vlákna vhodné na plstenie papiera z dreva. Proces výroby pokračuje prípravou papieroviny (zmes drevoviny, buničiny, handroviny a podobných materiálov). Posledným krokom je konečná výroba papiera v papierenskom stroji a dodatočné povrchové úpravy papiera.

Výroba huslí je náročná a komplexná práca, podľa nárokov a podmienok trvá aj niekoľko mesiacov. Samotné drevo musí schnúť aj viac ako dvadsať rokov. Výrobca huslí sa nazýva husliar. Husle sa skladajú z viacerých častí: Trup huslí tvoria dve mierne prehnuté dosky, na okrajoch spojené s lubmi. Na hornej doske sú vyrezané dva otvory v tvare písmena f, ktoré umožňujú lepší prenos zvuku zvnútra huslí a ovplyvňujú tvar ohybu veka. Horná doska sa najčastejšie vyrába zo smrekového dreva, luby a spodná doska sú zasa zhotovené z javora. Krk sa vyrába z rovnakého dreva ako spodná doska a luby, čiže najčastejšie z javora. K jeho vrchnej časti je pripojený hmatník z ebenového dreva. Kobylka sa vyrába z javorového dreva a má niekoľko dôležitých funkcií: drží struny v určitej vzdialenosti od hmatníka; prenáša vibrácie strún na trup huslí a slúži ako akustický filter. Aj malá odchýlka v umiestnení kobylky zapríčiňuje výraznú zmenu charakteru tónu huslí. Lak chráni husle pred mechanickým a chemickým poškodením, spevňuje drevo a plní aj estetickú funkciu.

Postup:

Pod video mikroskopom máte možnosť pozorovať rôzne vzorky dreva, drevín ale aj hmyzu, peria vtákov, srsti zvierat a pod.

OBLASŤ: Človek, Obnoviteľné zdroje, Ekológia

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Dôležitým aspektom spracovania dreva je umelecké remeselníctvo a iné typy klasických profesií.

 

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:

Stredná odborná škola drevárska, Bratislava

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany

Stredná odborná škola drevárska, Vranov nad Topľou

Vysoké školy:

Lesnícka fakulta TU, Zvolen

Drevárska fakulta TU, Zvolen

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra