Pre malé deti ZCV Aurelium nie je vhodné. Chcete vedieť prečo?

Centrá vedy sa budujú po celom svete a sú veľmi zaujímavým trendom ako interaktívnou formou popularizovať vedu a techniku. Každé centrum vedy je určené pre inú vekovú kategóriu a je zamerané na iné oblasti vedy a techniky.

Zážitkové centrum vedy Aurelium má tiež svoju cieľovú skupinu a zameranie. Určené je najme pre mládež od 12 rokov vyššie, ktorá už má základné znalosti z oblasti fyziky a vie tak najlepšie využiť potenciál exponátov v ZCV Aurelium. Menšie detičky považujú exponáty skôr za hračky. Ak sa im navyše rodič veľmi intenzívne nevenuje, nevedia pochopiť súvislosti fyzikálnych javov, ktoré exponát prezentuje a približuje, a tak sa len hrajú a popritom nesprávne narábajú s exponátom, čo vedie často k jeho zničeniu.

dav

­

­

­Ak však majú vaše ratolesti záujem o tento tip zábavy, odporúčame vám výlet do Vida science centrum v Brne, ktoré disponuje exponátmi aj pre tých najmenších. Leto je predsa ideálny čas na výlety. Viac informácií nájdete na stránke: http://sdetmi.com/podujatia/detail/17681/vida-science-centrum-v-brne/.

Oficiálna stránka centra je: https://vida.cz/

Prajeme vám veľa krásnych zážitkov.