Pozoruhodné polyméry

Exponát predstavuje zaujímavé vlastnosti materiálov na báze polymérov a ich využitie v praxi. Možnosť zoznámenia sa s modernými SMART materiálmi. Exponát má časti: Chameleón a neviditeľný plášť.

Princíp:

Chameleón – Zakrytovaná nádoba, v ktorej je umiestnený polymér, optická priepustnosť ktorého závisí od kritickej teploty resp. prechodu el. prúdu. Po dosiahnutí fázovej zmeny (ohrevom alebo elektrickým prúdom) dôjde k zmene farby resp. priehľadnosti objektu. Spätná reakcia je možná vypnutím prúdu alebo po vychladnutí (ventilátor so studeným vzduchom). Alternatívne je možné využiť vlastnosť niektorých polymérov meniť farby po osvietení svetlom vhodnej vlnovej dĺžky.

Neviditeľný plášť – Nádoba s guľôčkami vyrobenými z polyelektrolytového hydrogélu (napr. alginát). Vďaka malému rozdielu hustoty sú guľôčky vo vode prakticky neviditeľné. Priesvitný roztok je naberaný mechanickou špirálou/kolesom, pričom sú pozorovateľné polymérne guľôčky ako vychádzajú z roztoku.

Postup:

Chameleón – Regulovaním teploty experimentujte s priehľadnosťou materiálu.

Neviditeľný plášť – Naberajte roztok z nádoby a pozorujte guľôčky vychádzajúce zo zdanlivo prázdnej tekutiny.

OBLASŤ: Chémia a materiály

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Polyméry sa vďaka svojím špecifickým vlastnostiam dostávajú čoraz viac do nášho každodenného života, či už v podobe športového náčinia, odľahčených karosérií automobilov, alebo komponentov elektrotechniky a elektroniky.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola chemická, Bratislava
Stredná odborná škola polytechnická, Svit
Vysoké školy:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina