Teslove objavy

Komplikovaná osobnosť, pracovitý vizionár, génius, ale aj nepraktický v oblasti peňazí, hašterivý a gambler. Aj takýto bol Nikola Tesla.  Tento významný vedec srbského pôvodu však bol aj veľkorysý človek, ktorý vzbudil záujem Einsteina a ktorého odkaz nachádzame vo veľkom množstve súčasných výdobytkov modernej doby. Jeho prácu nájdeme napr. v diaľkovom ovládači na spotrebnú elektroniku, röntgenových snímkoch či v neónovom osvetlení.

Viac

ZCV Aurelium je vhodné len pre mládež od 12 rokov. Pýtate sa prečo?

Zážitkové centrum vedy Aurelium je vzdelávacia inštitúcia s pridanou hodnotou. Táto pridaná hodnota spočíva najmä v tom, že vybrané vedecké poznatky sú ukryté v zábavnom experimente, ktorý umožňuje návštevníkom lepšie pochopiť mnohé fyzikálne javy či zákonitosti. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných […]

Viac