Oživme hrdinu. Otvorená výzva na predkladanie študentských prác

Videosúťaž je vhodná ako doplnková vzdelávacia aktivita. Cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie žiakov a študentov. Výzva Oživme hrdinu umožňuje študentom a pedagógom preskúmať objavy a prínosy zabudnutého slovenského vedca Štefana Jedlíka. ZCV Aurelium vyhlasuje súťaž o najlepšie audiovizuálne dielo o objavoch, vynálezoch a prínose tohto vedca a pedagóga.

Zoznámte sa s osobnosťou svetového významu.

Štefan Anián Jedlík bol veľký experimentátor a vynálezca v oblasti optiky, fyziky a elektromagnetizmu. Inšpiroval sa zákonmi prírody a sám skonštruoval veľké množstvo vynálezov. Život Štefana Aniána Jedlíka predstavuje 50 rokov pedagogickej činnosti a 70 rokov tvorivej vedeckej práce. Spoločne s Vašim pedagógom spoznajte jeho vynálezy a pedagogické úspechy a vytvorte originálne audiovizuálne dielo, ktorým spopularizujete tohto vedca. Nezamerajte sa však na životopis Jedlíka. Naopak, cieľom tejto výzvy je prebudiť vo Vás vynálezcov. Pokúste sa preto objasniť, ba dokonca skonštruovať, niektorý z Jedlíkových vynálezov. Tí najšikovnejší z Vás sa môžu na počesť Jedlíka prezentovať aj svojim vlastným vynálezom založenom na Vami vybranom fyzikálnom deji.

Študentská súťaž o cenu Aurelia

Prihláška

Štatút súťaže

Súhlas-dieťa

Vytvorte audiovizuálne dielo v rozpätí 1- 5 min. Môže ísť o natočené video, videoanimáciu, spot, klip, animovaný komiks, videonávod alebo iný populárny žáner. Následne ho upravte a spracujte tak, aby ste boli s výsledkom spokojní. Váš pedagóg pošle váš výstup emailom prostredníctvom domény wetransfer.com alebo www.uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk.

 
Termín: do 15. decembra 2023 (vrátane)

Porota zložená z odborných pracovníkov CVTI SR vyberie 3 najlepšie audiovizuálne diela na základe nasledujúcich kritérií: zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania témy a kvalita videa. Najlepšie porotou vybrané práce získajú cenu Aurelia a študenti získajú zaujímavé vecné ceny. Školské kolektívy ocenených diel budú pozvané do ZCV Aurelium, aby si prezvali ocenenie.

Odporúčanie pre pedagógov:

Práca môže nadväzovať na látku preberanú na vašich hodinách. Inšpirujte vašich študentov, aby sami premýšľali nad javmi a hľadali, kde sa s nimi bežne môžu stretnúť. Usmernite študentov, aby výsledné audiovizuálne dielo bolo jasné, môže byť aj vtipné, ale malo by zrozumiteľne danú tému vysvetliť. Aj keď Jedlíkov život môže byť vo videu spomenutý, nemal by byť jeho ústrednou témou.

Pre doplnkové informácie kontaktujte: aurelium@cvtisr.sk

Prajeme vám príjemné experimentovanie a objavovanie. Tím Aurelium