Optické klamy

Exponát poukazuje na limitácie vo vnímaní rôznych geometrických štruktúr a farebných kombinácií. Exponát pozostáva zo sady plagátov znázorňujúcich optické klamy rôznej povahy.

Princíp:

Pre človeka sú vizuálne vnemy mimoriadne dôležité. Oči sú zmyslovým orgánom poskytujúcim najväčšie množstvo informácií. Vďaka nim vidíme okolitý svet. Vnímaný obraz však nie vždy zodpovedá realite. Priestor a obrazy vidíme aj tam, kde nie sú, zaregistrujeme neexistujúci pohyb, obraz, či farbu, prípadne nesprávne odhadneme celkovú veľkosť alebo dĺžku predmetov. Existuje veľa rôznych príkladov a foriem zrakových klamov spôsobených zrakovými vnemami. Nesprávne vnímanie však nedokážeme skorigovať ani vtedy, keď už vieme, že nás oči klamú.

Postup:

Zadívajte sa na jeden z vizuálnych optických klamov a sledujte s akým rozdielom oproti realite interpretuje obraz mozog.

OBLASŤ: Vlnenie, Svetlo, Optika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Ľudské vnímanie priamo súvisí s priemyselným dizajnom, architektúrou, grafikou. Je veľmi dôležité v súvislosti s konečným prevedením výrobkov, budov a polygrafických produktov. Moire efekt sa využíva i pri optických bezkontaktných metódach, premietaním a vyhodnocovaním štruktúrovaného svetla na merané objekty.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Strojnícka fakulta TUKE, Košice
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina