Motory skrotený pohyb

Exponát návštevníkov uvedie do sveta motorov – zariadení, ktoré menia rôzne druhy energie (tepelnú, elektrickú, pohyb častíc) na energiu mechanickú – kinetický pohyb. Exponát má tri samostatné časti: Vietor z dychu, stirlingov motor a iónový motor.

Princíp:

Vietor z dychu predstavuje simuláciu veternej elektrárne poháňanej ľudským dychom. Veterné elektrárne premieňajú energiu prúdenia vzduchu na elektrickú energiu. Vzdušné prúdenie naráža na lopatky rotora a tým ho roztáča. Hriadeľ rotora je pomocou prevodov spojený s hriadeľom generátora, ktorý vyrába jednosmerný, resp. striedavý prúd.

Stirlingov motor – Princípom Stirlingovho motora je piestový tepelný stroj, v ktorom sa energia pre pracovný cyklus privádza prestupom tepla z vonkajšieho zdroja. Vo väčšine prípadov sa teplo získava spaľovaním alebo ohrevom, ide preto o motor s tzv. vonkajším spaľovaním. Ide o druhý stroj v histórii, ktorý je schopný meniť tepelnú energiu na mechanickú.

Iónový motor sa podobá raketovému motoru tým, že si nesie urýchľovanú hmotu (nabité častice hmoty) na palube, ale na rozdiel od raketového motoru funguje na elektrickom princípe, čo mu umožňuje využívať hmotu oveľa účinnejším spôsobom – t. j. dosahuje oveľa väčšie urýchlenie hmoty.

Postup:

Vietor z dychu – Fúkajte do anemometra. Rôznou intenzitou fúkania máte možnosť meniť rýchlosť otáčania veľkej veternej turbíny.

Stirlingov motor – Zvoľte intenzitu ohrevu a sledujte čo sa deje s výstupným výkonom na hriadeli.

Iónový motor – Zmeňte veľkosť napätia na zdroji a sledujte ako sa mení výška levitácie LIFTERu nad povrchom.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Výroba energie spôsobom minimalizujúcim zaťaženie životného prostredia je využiteľná a žiadaná prakticky všade v reálnom živote

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Strojnícka fakulta TUKE, Košice
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina