Mostné konštrukcie

Exponát prezentuje mostné konštrukcie, ich princíp, výhody a využitie v praxi. Exponát tvoria modely rôznych profilov a materiálov a niekoľkých priehradových konštrukcií, grafické panely s ilustráciami a textami popisujúcimi ich funkciu, využitie a výhody v praxi a funkčný model pre testovanie pružnosti a pevnosti materiálov a profilov.

Princíp:

Priehradové konštrukcie využívajú fyzikálne zákony o rozkladaní a skladaní síl, princípy mechanickej páky, pevnosť materiálov v ťahu, tlaku, ohybu a atď. Pri aplikovaní týchto fyzikálnych vied v súčinnosti s priestorovou geometriou je možné vytvoriť konštrukcie, ktoré sú ľahké no dokážu znášať veľké mechanické zaťaženia bez trvalej deformácie.

Postup:

Pozorujte modely priehradových konštrukcií. Na informačnom modeli máte možnosť študovať porovnanie jednotlivých typov konštrukcií s vysvetlením ich vlastností, ako napr. nosnosti v pomere k ich vlastnej hmotnosti či objemu.

Na interaktívnom funkčnom modeli zaťažte nosník alebo konštrukciu a sledujte ako sa prehýbajú (v závislosti od materiálu a od profilu). Prehnutie je možné odčítať a porovnať pevnosť a pružnosť daných materiálov a profilov.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Tento typ nosných konštrukcií sa využíva prakticky všade, kde sú kladené nároky na vysokú pevnosť a nosnosť konštrukcie pri čo najnižšej hmotnosti. Vďaka tomu je takáto konštrukcia nielen ľahká na hmotnosť, ale dochádza aj k enormnej úspore na materiáli, z ktorého je konštrukcia vyrobená, čo je významný faktor nielen ekonomický, ale aj ekologický.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina