Matematika okolo nás

Súbor exponátov umožňuje hravou formou zrealizovať jednoduché štatistické experimenty a objasňuje niektoré základné matematické koncepty (geometria, topológia, aritmetika). Súbor sa skladá z častí: Galtonova doska, Pytagorova veta, Nekonečná osmička a Vláčik s točňou.

Princíp:

Galtonova doska – V strede je statická časť s kolíkmi usporiadanými do trojuholníka. Medzi kolíkmi je priestor na prepadávanie guľôčok. Guličky sa cez kolíky prepadnú k zbernému hrebeňu, kde vytvárajú obrazec podľa Gaussovho rozdelenia.

Pytagorova veta – Exponát názorne dokazuje platnosť Pytagorovej vety.

Nekonečná osmička je priestorový hlavolam, tvorený z dvoch do seba vsadených kotúčov. Alternatíva k Möbiovmu listu ukazujúca princípy topológie. Möbiov list názorne demonštruje javy, ktoré spôsobujú deformácie dvojrozmerného priestoru do tretieho rozmeru.

Vláčik na točni tvoria kocky označené bodkami, ktoré sú umiestnené v drážke. Točňa v strede umožňuje premiestňovať s bodkami podľa aritmetickej postupnosti.

Postup:

Galtonova doska – Pomalým otáčaním rámu presúvajte nabraté guľôčky ku kolíkom.

Pytagorova veta – Manipulujte otočnou časťou nástenného exponátu.

Nekonečná osmička – Veďte guľôčku po drážke tak, aby prešla celým obvodom osmičky.

Vláčik na točni – Otáčaním točne a pridávaním a uberaním vagónov z nej dosiahnite ich zoradenie v aritmetickej postupnosti podľa počtu bodiek, od najmenšieho počtu na vagóne, po najväčší, teda 1,2,3,4,5. Na točňu sa vojdú 3 vagóny.

OBLASŤ: Matematika a základné fyzikálne javy

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Štatistika je využiteľná všade kde sa pracuje so štatistickým súborom údajov, pri vyhodnotení meraní, v prírodných vedách, ale napríklad aj v bankovníctve a finančníctve.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina