Lietajúca veterná elektráreň

Model lietajúcej veternej elektrárne stvárňuje prepojenie špičkových technológií s umením.

Princíp:

Model je vyrobený z ľahkých materiálov a konštrukcií. Podstatu tvorí pomalobežná vrtuľa poháňaná elektromotorom, ktorá simuluje prúdenie vzduchu. Súčasťou exponátu je projekcia na povrch konštrukcie.

OBLASŤ: Elektroenergetika, Elektrotechnika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Model priamo demonštruje spôsob výroby elektrickej energie vo veterných elektrárňach.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nitra
Vysoké školy:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Košice
Strojárska fakulta TUKE, Košice
Elektrotechnická fakulta UNIZA, Žilina