Leonardo da Vinci: Od návrhu robota po androida

Leonardo da Vinci je snáď najznámejším maliarom ale aj vynálezcom. Spomedzi množstva jeho vynálezov sa sústredíme na jeden z jeho pozoruhodných objavov.

V roku 1495 da Vinci navrhol robotického rytiera.  Išlo o vernú podobu rytierskeho brnenia v životnej veľkosti. Na jeho pohyb da Vinci použil rôzne kolesá, kladky a káble. S pomocou týchto mechanizmov bol robotický rytier schopný samostatne sa pohybovať. Dokázal si sadnúť a vstať, hýbať hlavou alebo zdvihnúť ochranný štít tváre.

Autentické náčrty z poznámkového bloku da Vinciho boli znovuobjavené v roku 1957.  Carlo Pedretti, taliansky historik umenia, zasvätil svoju celoživotnú prácu výskumu vynálezov Leonarda da Vinciho. Zaujímavosťou je, že Pedretti sa už vo veku 13 rokov naučil písať ľavou rukou a čítať odzadu, ako to vedel aj majster Leonardo.

Carlo Pedretti

Tieto náčrtky obsahovali podrobné plány pre zostrojenie mechanického rytiera. Rytier, ktorý bol navrhnutý okolo roku 1495, demonštroval, možnosť zostrojiť humanoida, čiže stroj, ktorý napodobňuje fungovanie ľudského tela. Je pravdepodobné, že rytier bol navrhnutý tak, aby sa pohyboval plynulo v boji. Leonardo da Vinci sa celý život venoval práve štúdiu ľudskej anatómie. Robotický rytier v sebe niesol všetky nadobudnuté poznatky, teda aj proporcionálne vzdialenosti medzi kĺbmi a použitie kladiek a káblov namiesto svalov.

Pri podrobnom skúmaní pomeru vzdialenosti končatín tohto humanoida je zrejmé, že da Vinci aplikoval svoj kánon proporcií, ktoré opísal vo svojom Vitruvianskom mužovi.

V roku 2015 sa Leonardo da Vinci vracia v podobe androida. Legendárna postava talianskej renesancie sa vracia späť v rámci projektu univerzity v Osake. Robotickú verziu vyvinul tím vedený profesorom robotiky na univerzite Minoru Asadu. Da Vinci sa dočkal v nadnesenom význame „znovuzrodenia“ do androidnej podoby. Jeho podoba je skutočne podrobne spracovaná podľa predlohy podobizne da Vinciho, rovnako ako výraz tváre. Diaľkovo ho ovláda počítač, ktorý je naprogramovaný na taliančinu, ktorá bola da Vinciho rodným jazykom.

Konečne sa tak majster Leonardo dočkal zužitkovania svojho vynálezu na „vlastný obraz“.

Da Vinci android
Profesor Minoru Asada a android da Vinci