Kreslenie svetlom

Exponát umožňuje návštevníkovi vstúpiť do interaktívneho laboratória pre ovládanie svetla prostredníctvom fascinujúcich technológií.

Princíp:

Na kreslenie svetlom sa využíva jav, ktorý nazývame fosforescencia. Fosforescencia je typ luminiscencie, ktorá na rozdiel od fluorescencie trvá dlhšie i po dokončení excitácie. Pri fosforescencii sa vzbudené atómy alebo molekuly dostanú najskôr nežiarivým prechodom do nestabilného energetického stavu, v ktorom môžu zotrvať dlhší čas a po získaní ďalšej energie prejdú do normálneho vzbudeného stavu a z neho priamo do základného stavu.

Postup:

Zvoľte si ľubovoľnú technológiu pomocou ktorej môžete kresliť na stene rôzne vzory. Využiť môžete nasledovné spôsoby:

– Kresliť pohybom LED zdroja a vybudením luminiscencie v paneli

– Vlastným pohybom ovládať systém interaktívnej laserovej show

– Uchopením svetelného zdroja a následným pohybom premietať a akumulovať svetlo na snímači digitálneho fotoaparátu a umožniť tak zobrazenie svetelnej stopy v dlhšom časovom intervale

OBLASŤ: Vlnenie, Svetlo, Optika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Praktické využitie v zábavnom priemysle, v budúcnosti potenciálna náhrada dnešných DVD nosičov, prípadne Blu-ray – diskov.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina