Kontrola kvality výrobkov

Exponát demonštruje kontrolu kvality výrobkov pomocou laserovej triangulačnej profilometrie.

Princíp:

Princípom exponátu je kamera, ktorá sníma predmety vo vysokom rozlíšení na podsvietenom stole a softvér na počítači, ktorý tieto snímky dokáže vyhodnotiť. Pre kameru sa takto zosnímané predmety javia ako čierne s ostrými kontúrami a ak je kamera skalibrovaná, vie veľmi presne merať vzdialenosti, uhly, polomery zakrivenia a mnoho iných vlastností. Na základe prednastavených kritérií je systém schopný vyhodnocovať merané predmety z hľadiska kvality – nakoľko sa výrobok líši od prednastavenej ideálnej vzorky.

Postup:

Vyberte súčiastku, na ktorej chcete skontrolovať kvalitu a umiestnite ju na osvetlený stôl. Tu bude následne objekt zosnímaný kamerou a softvér vyhodnotí výsledok.

Na automaticky ovládanú plošinu môžete umiestniť ľubovoľný, dostatočne malý predmet (kľúče, minca) a vytvoriť si profil jeho povrchu. Zosnímaný profil si môžete po návrate domov stiahnuť zo servera, kde ho identifikujete prostredníctvom QR kódu na vstupenke.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Univerzálnosť, rýchla návratnosť investície a rapídne zvýšenie kvality výrobkov sú hlavné prednosti vizuálnych systémov kontroly kvality založených na digitálnom spracovaní obrazu. Kontrola kvality zabezpečuje, aby nám výrobky a služby, ktoré využívame každý deň, slúžili dlho a bezproblémovo.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina