Kedy ste boli naposledy v SNM-Prírodovednom múzeu?

Vo štvrtok 7. júna je síce ZCV Aurelium zatvorené, ale v rámci chuti po nových zážitkoch odporúčame tento deň využiť na návštevu Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží, ktorého súčasťou je aj zaujímavá výstava Mikrokozmos. Tá prezentuje vedecké modely milimetrových a mikroskopických živočíchov v niekoľkotisícnásobnom zväčšení. Realistické sochy veľké dva až tri metre sú vystavené spolu s ukážkou prostredia, ktoré je pre živočíchy typické. Máte tak možnosť zblízka preskúmať tvory, ktoré s nami žijú v domácnosti alebo sú niečím výnimočné. Jedným z nich je aj pomalka (angl. water bear) – najodolnejší živočích na našej planéte, ktorý prežije aj vo vesmírnom vákuu. Výstavu si môžete pozrieť do 30. júna 2018.

Nasledujúce prednášky k výstave:

12. 6. o 17,00 hod.
RNDr. Peter Degma, CSc.:
Pomalky – neviditeľné medvedíky v machu

26. 6. o 17,00 hod.
Bc. Martin Sečanský:
Lišaj smrtkový – smrtihlav a iné lišaje

 

Podrobnosti o Prírodovednom múzeu nájdete na: http://vedanadosah.cvtisr.sk/kam-za-vedou-do-prirodovedneho-muzea-v-bratislave