Je vakcinácia kľúč, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

DISKUSIA NA TÉMU: JE VAKCINÁCIA KĽÚČ, KTORÝ OTVORÍ DVERE NORMÁLNEMU ŽIVOTU? 
Na túto tému debatujú:
🎤 MUDr. Marek Krajčí, minister zdravotníctva SR
🎤 Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., VŠ ZSP sv. Alžbety v Bratislave
🎤 Ing. Iveta Palešová, AIFP
🎤 Ing. Pavol Čekan, PhD., Multiplex DX
🎤 PharmDr. Dominik Tomek, viceprezident AOPP
Vizionári sa uskutočnia 18. 3. 2021 o 10.00 hod.
Naživo na www.tvnoviny.sk a na www.vizionari.sk
moderuje Zlatica Puškárová