Ilúzie

Exponát využíva optické ilúzie na vytvorenie efektného prostredia s tajomnou atmosférou v oddelení Optiky, ako je optický klam prítomnosti ducha, vytvorenie nekonečnej studne, nekonečného tunela.

Princíp:

Duch – Klasický optický klam na vyvolanie ilúzie prítomnosti ducha. Obraz ducha sa premieta cez polopriepustné zrkadlo a budí dojem transparentnej postavy vznášajúcej sa vo vzduchu.

Nekonečná studňa a Nekonečný tunel – V kovovom resp. drevenom ráme je v konštrukcii tvaru valca umiestnená sústava zrkadiel. Súčasťou vnútornej základne tubusu sú viacbodové zdroje svetla, spínač osvetlenia a súvisiaca el. kabeláž (230V). Predpokladané položenie na podlahu s možnosťou fixácie lepením. Ako zdroje svetla sú použité LED a plazmové gule, ktoré simulujú dojem nekonečného vesmírneho priestoru.

Postup:

Nekonečná studňa – Nakloňte sa nad sklo studne a pozrite sa doň. Plazmové gule možno interaktívne zapnúť pomocou zvuku (zatlieskajte/zakričte).

Duch – Sledujte optickú ilúziu transparentnej postavy vznášajúcej sa vo vzduchu.

OBLASŤ: Vlnenie, Svetlo, Optika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Technika používaná v divadle, zábavných parkoch a pri kúzelníckych trikoch.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina