Holografia

Expozícia umožňuje originálny pohľad na fotografovanie 3D objektov.

Princíp:

Pre správne zobrazenie zaznamenaného predmetu je nutné hologram osvetliť koherentným zväzkom lúčov (rekonštrukčný zväzok) vyžarovaným zvyčajne laserom pod rovnakým uhlom, pod akým dopadal počas snímania referenčný zväzok. Vďaka difrakcii rekonštrukčného zväzku sa vytvorí svetelné pole (rekonštruovaný zväzok) zodpovedajúce trojrozmernému obrazu predmetu, ktorý je v holograme zaznamenaný. Jednoducho povedané, hologramom prejdú len lúče zodpovedajúce lúčom odrazeným od zaznamenaného predmetu. Výsledkom je zdanlivý priestorový obraz. Pri objemových hologramoch je možné použiť na rekonštrukciu hologramov aj poly chromatické biele svetlo.

Postup:

Pozorujte holografický obraz pod rôznymi uhlami a sledujte tak priestorovosť zaznamenaného obrazu.

OBLASŤ: Vlnenie, Svetlo, Optika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Praktické využitie v zábavnom priemysle, v budúcnosti potenciálna náhrada dnešných DVD nosičov, prípadne Blu-ray – diskov.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina