Festival vedy a techniky v Bratislave priniesol ďalších postupujúcich!

Tretí októbrový piatok sa v jedinom centre vedy na Slovensku, Zážitkovom centre vedy AURELIUM, uskutočnilo ďalšie postupové kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, kde o postup zabojovali študentky a študenti škôl Bratislavského a Trnavského kraja. Spolu 14 prezentovaných projektov posudzovala odborná hodnotiaca komisia na čele s predsedom p. Mgr. Richardom Richterom. Okrem náročnej prezentácie a obhajoby svojich vedeckých prác absolvovali účastníci Festivalu prehliadku exponátov v samotnom Centre vedy, zaujímavé experimenty, ktorých autorom je Nikola Tesla a v neposlednom rade aj laserovú šou. Úspešnou prezentáciou svojich projektov si postup na celoslovenské kolo Festivalu vybojovali nasledovné projekty:

  • Marián Pevný a Bianca Kukučková s projektom Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu
  • Denisa Horváthová a Veronika Madrová s projektom Štúdium fluorescencie vulkanického materiálu
  • Filip Tomáška a Adrián Páleš s projektom RIDELO
  • Jakub Mráz a Michelle Rebecca Pavelka s projektom Laboratórna diagnostika nozokomiálnych nákaz
  • Eliška Kráľová s projektom Pestovanie hlivy ustricovej
  • Sabina Urbanová s projektom Vplyv Varroa destructor na včelstvá
  • Sofia Krejčová s projektom Meranie respiračnej výkonnosti pľúc metódou spirometrie
  • Ľuboš Teyerl s projektom Model dvojprúdového motora
  • Daniel Bago s projektom Aplikácia Adleráčik
  • Liliana Szecsényiová s projektom Využitie nechtíka lekárskeho v kréme

Zároveň by som chcel z pozície krajského koordinátora poďakovať za poskytnutie priestorov Centru vedy AURELIUM, odbornej hodnotiacej komisii za náročný výber postupujúcich projektov a samotným účastníkom popriať úspešnú prezentáciu prác na celoslovenskom kole.

 

Autor: Dávid Kocan, krajský koordinátor