Čo nájdete v Quarku 7/2021

Hlavná téma júlového čísla časopisu Quark je venovaná predstave cestovania v čase.

Cestovanie v čase

Predstava cestovania červou dierou zatiaľ patrí do ríše umenia či fantázie. Pre modernú teoretickú fyziku to však môže byť jeden z predmetov každodenného bádania: od cestovania v čase cez červie diery, skúmanie otázok a záhad skrytých dimenzií vo vesmíre až po temnú hmotu a paralelné vesmíry.

Na všetko spomenuté dokáže moderná fyzika nachádzať nové pohľady: tie umožňujú vysvetliť, ako sa napríklad pomocou interakcie s virtuálnymi dimenziami umožňuje vynorenie sa našej reality, teda pozorovateľného vesmíru a síl, ktoré v ňom aj mimo neho pôsobia.

V euklidovskej geometrii sú priamky rovné, štvorce pravouhlé, kocka hranatá a súčet uhlov v trojuholníku je presne 180 stupňov. Už viac ako sto rokov však vieme, že aj keď v každodennom živote platí euklidovská geometria, príroda je v skutočnosti popisovaná iným typom geometrie. Všetko to začal Albert Einstein, keď publikoval svoju teóriu relativity. Vďaka nej vieme, že priestor a čas sú navzájom prepletené. Pre telesá s rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla vo vákuu alebo pre okolie veľmi hmotných telies uväznených v malom objeme už nemôžeme použiť euklidovskú geometriu, ale inú, ktorá vie popísať priestorovo-časové deformácie. Priestoročas je 4-rozmerný priestor, kde štvrtú dimenziu predstavuje čas. Keď študujeme najmenšie objekty, t. j. oveľa menšie ako rozmery atómových jadier, musíme niekedy na ich popis použiť aj 10-rozmerný priestor, čo si pri našom 3 + 1 priestoročase nevieme celkom dobre predstaviť.

Ekologický dizajn

Od dizajnu sa čoraz častejšie očakáva nielen jeho funkčnosť a estetický vzhľad, ale aj ekologickosť. O tom, ktorý produkt možno označiť za skutočne ekologický, či ako pri hľadaní ekologických riešení pomáhajú inovácie inšpirované prírodou, si prečítate rozhovor  so Zuzanou Tončíkovou z Technickej univerzity vo Zvolene.

Heknutý nehekovateľný systém

Kryptomeny sú realitou zosieťovaného sveta a technológie, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť v kyberpriestore, sú čoraz sofistikovanejšie. Lenže takí sú aj zločinci.

Srdce v miske

Tímu vedcov z Rakúskej akadémie vied sa nedávno podarilo vypestovať z ľudských kmeňových buniek malé umelé srdce vo veľkosti približne sezamového semienka.

Ekojazdy budúcnosti

Budúcnosť automobilizmu zrejme nebude zaváňať výfukovými plynmi. Motory využívajúce fosílne palivá sú pomaly, ale isto na odchode. Dosiaľ však nepoznáme odpoveď na otázku, čo ich nahradí.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. júla 2021, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.