Čo nájdete v Quarku 3/2023

Harvardské počítačky
Devätnáste storočie prispelo ľudstvu viacerými objavmi a niektoré z nich posunuli vpred aj astronómiu. Boli nimi najmä objav spektroskopie Josephom Fraunhoferom a vynález fotografie. Práve fotografia umožnila spresniť astronomické pozorovania. Astronómovia tak už neboli odkázaní iba na svoj zrak. Za okulárom ďalekohľadu nemusel sedieť pozorovateľ, ale namiesto toho tam bola nainštalovaná fotografická platňa, na ktorú sa celý obraz zachytil a následne sa mohol analyzovať. Kombinácia spektroskopie a fotografie umožnila zachytávanie spektier hviezd.

V druhej polovici 19. storočia vznikla na Harvardovom univerzitnom observatóriu v Spojených štátoch amerických iniciatíva katalogizovať vlastnosti a spektrá čo najväčšieho počtu hviezd. Túto myšlienku najprv presadzoval lekár a amatérsky astronóm Henry Draper. Ten však v roku 1882 zomrel a na jeho prácu nadviazala jeho manželka Mary Anna Palmer Draperová, ktorá založila podporný fond.

Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že ide o náročnú úlohu. Bolo totiž potrebné katalogizovať obrovské množstvo hviezd. Vzhľadom na jasnosť hviezd, ktoré sa na observatóriu usilovali študovať, ich museli analyzovať rádovo státisíce. V súčasnej dobe počítačov sa to javí ako pomerne jednoduché, no nachádzame sa v období, v ktorom boli ešte hudbou budúcnosti. Fotografie a spektrá hviezd sa analyzovali ručne. Bolo tak nutné nájsť dostatočnú výpočtovú silu, teda akési ľudské počítače.

Blízkym priateľom rodiny Draperových bol aj astronóm Edward Charles Pickering, riaditeľ Harvardovho univerzitného observatória. Ten usúdil, že po vhodnom zaučení môžu na túto prácu zamestnať ženy. V roku 1887 založil netradičnú skupinu zloženú čisto zo žien, ktorá začala systematicky katalogizovať a analyzovať fotografické platne a spektrá hviezd vytvorené počas nocí ich mužskými kolegami. E. Ch. Pickering ako jednu z prvých členiek tejto skupiny zamestnal svoju slúžku Williaminu Flemingovú. Treba však poznamenať, že tieto ženy sa orientovali v prírodných vedách, matematike, fyzike aj astronómii. Išlo o mimoriadne inteligentné a vzdelané ženy, absolventky dievčenských škôl, ktoré, ako sa neskôr ukázalo, vedeli excelentne pracovať s astronomickými údajmi.

Mýty o chudnutí
Obezita a nadváha zhoršujú zdravie a kvalitu života ľudí. O tom, ktoré z receptov na chudnutie treba brať s rezervou a prečo, sme sa rozprávali s profesorom Alexandrom Sirotkinom z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre.

Na detailoch záleží
To, či budú lopty lietať ďalej alebo bude ich let stabilnejší, závisí nielen od športovcov. Fyziku loptových športov ovplyvňujú aj materiály, z ktorých sú lopty vyrobené, a ich povrchy.

Obraz ako realita
Medzi ľudskými očami a digitálnou kamerou je mnoho zásadných rozdielov. Naše oči síce zachytávajú obraz veľmi podobne ako kamery, ale spracovávajú ho úplne inak.

Ochladzovanie bublinami, Vták s hlavou T. rexa, Ochutené plasty, Amorfný ľad, Streptokok alergikov, Vzácne zeminy z odpadu, Primáty v Arktíde, Najstarší mozog stavovca, Tekuté roboty, Indikátory života, Podmienky pri dvojhviezdach, Laserový bleskozvod, to je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v marcovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. marca 2023, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.

Zdroj: Quark