Čo nájdete v Quarku 3/2022

Vesmírni hostia

Všetky nájdené a preskúmané meteority majú nenahraditeľnú vedeckú hodnotu. Sú podrobne analyzované a podliehajú dôkladnému fyzikálnemu, chemickému a mineralogickému rozboru. Na rôzne časti zemského povrchu dopadlo a dopadá pomerne veľké množstvo týchto poslov, no veľmi ťažko sa vyhľadávajú. Doteraz je preto preskúmaných a zaevidovaných len niekoľko desiatok tisíc takýchto vzácnych telies. Hoci predstavujú iba malé percento z celkového počtu príletov, aj tak priniesli veľa nových poznatkov. Niektoré z nich sa vyznačujú zaujímavou históriou a okrem vedeckého, muzeálneho, prípadne zberateľského poslania boli v minulosti využívané aj na iné, väčšinou sakrálne, kultové a duchovné účely.

Počas putovania rôzne veľkej časti tuhej hmoty zo vzdialených častí našej slnečnej sústavy až na zemský povrch vystrieda toto teleso tri názvy. Pomenované býva podľa toho, v akom prostredí sa práve nachádza. Pokiaľ je ešte v ďalekom medziplanetárnom priestore, nazýva sa meteoroid. Keď sa to isté rýchlo letiace teleso dostane do zemskej atmosféry, trením o vzduch sa rozžeraví a zapáli. Na oblohe vtedy vidíme svetelný jav, ktorý sa nazýva meteor (veľmi jasný meteor má pomenovanie bolid). Ľudia pri tejto príležitosti niekedy nesprávne konštatujú, že padá hviezda.

Keď je teleso dosť veľké a hmotné, prechodom cez atmosféru nezhorí a nevyparí sa celé a niečo z neho dopadne na zemský povrch, mení sa na veľmi vzácny a vyhľadávaný meteorit. Tieto telesá sú potom pomenované spravidla podľa mena najbližšieho miesta náleziska meteoritu alebo podľa aglomerácie, resp. geografického názvu miesta dopadu.

 

Vtáka poznáš po speve

Bez spevu vtákov by bolo v prírode mŕtvo a jar by nemala svoje čaro. Prečo vlastne spievajú? A aký vplyv má ich spev na náš život?

 

Kandidáti na večnosť

Vplyv svetových výstav na výmenu informácií medzi národmi v digitálnom veku pochopiteľne slabne. Ešte vždy sú tu však veci, ktoré môžu pretrvať. Napríklad architektúra.

 

Potomkovia Pac-Mana

Novšie generácie prvých živých miniatúrnych robotov, ktoré sa vedcom podarilo zostrojiť v roku 2020, sa už dokážu samy rozmnožovať, spolupracovať a hojiť sa.

 

Čo je laboratórny digestor?

Moderné digestory vybavené senzormi a elektronikou podstatne zvyšujú bezpečnosť práce v laboratóriu, pretože nás dokážu chrániť aj pred toxickými látkami.

 

Najtesnejší pár čiernych dier

Astronómovia odhalili zatiaľ najbližší známy pár superhmotných čiernych dier. Dve čierne diery navyše delí od seba navzájom oveľa menšia vzdialenosť než pri akomkoľvek inom dosiaľ objavenom systéme tohto typu.

 

Industriálne zelené oázy

Vplyv človeka na krajinu prispieva okrem iného k znižovaniu až strate biologickej rozmanitosti. Ako vyzerá biodiverzita v priemyselných parkoch a ako ju môžeme obnoviť a chrániť?

 

Ako covid čistil cesty

Lockdowny a masové prechody na prácu z domu vyvolané pandémiou v uplynulých dvoch rokoch výrazne utlmili dopravu na celom svete. Nemuselo to byť len na škodu.

 

Užitočná korózia

Spomedzi kovov boli v prvých pokusoch liečby zlomenín a ochorení kostí použité platina, železo, zlato či striebro.

 

Farebný dážď

Isto každý vie, že neprší z každého oblaku. Prečo je to tak? Pomocou dvoch experimentov si môžeme simulovať dážď aj doma a všimnúť si pritom, že väčšie kvapky vypadnú z oblakov skôr.

 

Kyseliny v kuchyni

Predstavme si, že pripravujeme cesto na koláč, ktoré následne vložíme do rúry. Keď ho po dopečení vytiahneme, radi by sme mali jemné, vláčne a nadýchané cesto. Ako to docieliť?

 

Najzvláštnejšia elektráreň budúcnosti

V strede púšte stojí vysoká veža, ktorej vrchol žiari ako malé slnko – maják v mori piesku. Okolo nej sú pravidelne usporiadané tisíce obdĺžnikov, z diaľky vyzerajú ako stany.

 

Pračlovek na ceste z Afriky

Vedci objavili druhý najstarší dôkaz odchodu príslušníka rodu Homo z Afriky. Očividne patril k inému druhu ako praľudia z doteraz známej najstaršej migrácie.

 

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. marca 2022, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke