Čo nájdete v Quarku 05/2022

Nevítaní návštevníci

Invázne komáre sú strašiakom, o ktorom počúvame každé leto. Minulý rok bola uverejnená správa o výskyte japonského druhu Aedes japonicus aj u nás na Slovensku. S inváznymi komármi však vie bojovať každý z nás. A práve naša snaha je najdôležitejšia, aby sme sa ubránili nebezpečenstvu, ktoré tieto komáre prinášajú.

Šesť druhov komárov z rodu Aedes, a to Aedes albopictus, Ae. aegypti, Ae. japonicus, Ae. koreicus, Ae. atropalpus, Ae. triseriatus, pôvodne obývajúcich ázijské krajiny, Afriku a Severnú Ameriku, začalo v posledných desaťročiach osídľovať nové územia a nekontrolovateľne sa šíriť po celom svete. Práve vďaka tomu dostali pomenovanie nepôvodné druhy, v angličtine tiež označované ako alien species. Na nových územiach sa tieto druhy veľmi rýchlo šíria, dokonca sa veľmi úspešne adaptujú na nové podmienky prostredia.

Keď však začnú negatívne ovplyvňovať prostredie, iné druhy živočíchov alebo aj človeka, práve vtedy ich označujeme ako invázne druhy. V populácii komárov je veľmi náročné odpozorovať všetky faktory a jednotlivé druhy správne ekologicky klasifikovať. Zjednodušene sa preto často komplexne nazývajú inváznymi druhmi komárov.

 

Farba života a smrti

Slovom kyáneos označovali starovekí Gréci modrú farbu. Toto slovo nájdeme v chemických, geologických, medicínskych a iných názvoch. Kde všade sa skrýva?

 

Unikátna interaktívna tabuľka

Periodická tabuľka prvkov je unikátnou metódou zobrazenia chemických prvkov. Jej modernú interaktívnu verziu predstavili nedávno na UPJŠ v Košiciach.

 

Čierne diery pred splynutím

Astronómovia objavili dvojicu superhmotných čiernych dier, ktoré krúžia okolo seba s obežnou dobou dva roky. Tím astronómov zachytil tieto čierne diery pred splynutím do jedného objektu.

 

Zosnované pod kôrou smreka

Neveľký lykožrút dokáže už desaťročia názorovo rozdeľovať lesníkov a ochranárov. Bola by však škoda devalvovať celý problém na jednoduchú rovnicu lykožrút = škodca.

 

Voňavý máj

Máj, ktorý prichádza po najpremenlivejšom mesiaci v roku, má svoje vlastné meteorologické zvláštnosti, napríklad poveternostnú singularitu nazvanú ľadoví muži.

 

Tíšenie vetra

O aerodynamike už počul azda každý, kto sa zaujíma o autá či lietadlá. Čo však aeroakustika? Tá môže prispievať k tomu, aby jazda vozidlami nebola pre posádku utrpením.

 

Rozbiť či zlúčiť atóm

Je možné, aby sa obávaná jadrová energetika stala nespochybniteľne bezpečnou a aj ekologickou? Mnohí veria, že jej účinnosť je dostatočným dôvodom, prečo sa o to usilovať.

 

Diagnostika pomocou cukrov

Jeden z aktuálne riešených výskumov v laboratóriu Chemického ústavu SAV v Bratislave sa zameriava na zmeny v pľúcnom tkanive po úmrtí pacientov s ochorením covid-19.

 

Dve strany mince aspergera

So stúpajúcim množstvom prijímaných informácií začína naša myseľ postupne rezignovať. U autistických ľudí dochádza rýchlo k preťaženiu mozgu na kognitívnej, emocionálnej aj sociálnej úrovni.

 

Mosty majú budúcnosť

Slovensko je hornatá krajina s množstvom vodných tokov najrôznejších veľkostí. Je preto celkom prirodzené, že je aj krajinou s veľkým množstvom mostov. Od dôvtipných moderných konštrukcií až po nenápadné, no o to vzácnejšie pamiatky.

 

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. mája 2022, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.