Čo nájdete v najnovšom vydaní časopisu QUARK

Vedeli ste, že v ZCV Aurelium máte možnosť zakúpiť si aktuálne vydanie časopisu Quark? Hlavnou témou februárového čísla je entomofágia. Entomofágia, teda konzumovanie hmyzu v akejkoľvek forme je alternatívnym a plnohodnotným zdrojom potravy a podľa mnohých vedcov by sa hmyz mohol stať stravou budúcnosti. Nutričná hodnota a vyváženosť biomasy tela hmyzu je veľmi podobná biomase rýb a je identická s nutričnou kvalitou kreviet a homárov. Je najvyšší čas zamyslieť sa nad alternatívnymi a zároveň čo najplnohodnotnejšími zdrojmi potravy v budúcnosti. Vyváženou stravou budúcnosti, ktorá by obmedzila aj rastúcu epidémiu obezity, by mohla byť práve entomofágia.Podľa najnovších údajov sa vo svete konzumuje až 2 111 druhov hmyzu a pavúkovcov…

V najnovšom čísle si tiež môžete prečítať rozohovor s profesorom Feherom, ktorý  je jedným zo zakladateľov Centra fyziky nízkych teplôt v Košiciach, svetovo uznávaného pracoviska v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt. On a jeho tím tu môžu precíznejšie skúmať fyzikálne procesy na atomárnej a elektrónovej úrovni… Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) je naša najbežnejšia psovitá šelma. Obýva nielen celú Európu, ale aj Áziu, severnú Afriku a Severnú Ameriku. Je vďačným námetom mnohých rozprávok a bájok. Snáď najznámejšia je Ezopova bájka o Líške a havranovi, v ktorej prefíkaná líška svojou dôvtipnosťou ukoristila havranovi kus syra. Je naozaj líška taká inteligentná a prefíkaná?

Okrem troch vyššie uvedených tém nájdete vo februárovom Quarku aj množstvo ďalších zaujímavých článkov. Viac z obsahu februárového Quarku nájdete na portáli VEDANADOSAH.sk. O ďalších zaujímavých témach sa dočítate v časopise Quark (číslo 2/2018), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.