Čo nájdete v časopise QUARK 8/2021

Pokles biodiverzity

Biodiverzita je v súčasnosti často používaný termín, ale znie nám dosť cudzo. Neznamená však nič zložité. Jednoducho ide o rozmanitosť (diverzitu) živých organizmov (bio) alebo rôznorodosť života na Zemi. Keď si však uvedomíme, aká je tá rozmanitosť života nesmierna, pochopíme, že biodiverzita je veľmi široký pojem.

 

Zelené elektrárne

Úsilie európskych krajín dosiahnuť uhlíkovú neutralitu dáva priestor výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Sú tieto zdroje naozaj efektívne? A za akých podmienok?

 

Kryoelektrónová mikroskopia

S Dominikom Hrebíkom z Masarykovej univerzity v Brne sme sa rozprávali o metóde kryoelektrónovej mikroskopie, ktorá umožňuje vytvárať obrázky biologických systémov s rozlíšením, aké bolo donedávna považované za nemožné.

 

Lietadlo z papiera

Vedeli ste, že Guinnessov svetový rekord v dolete papierového lietadielka má hodnotu 69,14 metra? Poskladať papierové lietadlo tak, aby naozaj pekne a dlho letelo, je umenie.

 

Štvrtý priestorový rozmer

Za štvrtý rozmer popri dĺžke, šírke a výške mnohí považujú čas. V matematických aplikáciách aj v každodennom živote však často používame aj štvrtý priestorový rozmer.

 

Supravodivá elektronika

Supravodivosť je ikonickým javom modernej fyziky tuhých látok. Môže však byť ešte zvláštnejší. Nová generácia kvantovej elektroniky stavia na objave mladého fyzika.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. augusta 2021, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.