Chémia hrou

Exponát tvaru sieťovej štruktúry približuje pohľad na chemické zloženie, štruktúry a vlastnosti rôznych materiálov. Skladá sa z častí: Chemické vzorce inak a ako vznikajú vône.

Princíp:

Chemické vzorce inak – Informačné panely s uvedením chemického vzorca spojeným s reálnou 3D štruktúrou, opisom funkčnosti a využitím v praxi.

Ako vznikajú vône – Komôrky so syntetickými vôňami spolu s uvedením chemického vzorca.

Postup:

Pozorujte rôzne materiály, ich chemické zloženie a štruktúru a vnímajte vône. Všimnite si súvis medzi chemickým zložením a reálnymi vlastnosťami materiálu (drsnosť, pevnosť, tepelná vodivosť). Rozpoznávajte rozdiely v čuchovej odozve rôznych materiálov.

OBLASŤ: Chémia a materiály

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Získať materiál-chemickú látku, ktorá bude mať požadované špecifické vlastnosti, je častá požiadavka modernej doby. Či už ide o motorový olej, ktorý bude mať výborné lubrikačné vlastnosti s veľmi dlhou životnosťou, alebo teflón po ktorom výborne kĺže vajíčko na panvici bez oleja a neprihorí.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola chemická, Bratislava
Stredná odborná škola polytechnická, Svit
Vysoké školy:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina