Fyzika v našom živote. Otvorená výzva na predkladanie študentských prác.

Kde všade v každodennom živote môžeme nájsť fyzikálne javy? Vo vašom školskom kolektíve si vyberte jeden fyzikálny jav a pokúste sa nájsť, kde sa s ním môžete stretnúť vo vašom okolí alebo pri vašich každodenných činnostiach. Spoločne s pedagógom natočte krátke video, kde tento jav vysvetlíte tak, aby ho pochopili vaši rovesníci. Prihlášku do súťaže nájdete v tomto článku.

Viac