Čo nájdete v Quarku 7/2022 ?

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark približuje jej autorka Monika Huraiová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave islandský kalcit, ktorý od polovice 19. storočia výrazne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky a stál za významnými pokrokmi v kryštalografii, petrológii, optike aj organickej chémii.

Viac

Telekom ocenil najlepších študentov v programovaní

Telekom ocenil najlepšie tímy študentov základných, stredných škôl a gymnázií, ktorí sa so svojimi projektmi prihlásili do pilotného ročníku ENTER Olympiády v programovaní. Víťazné tímy, ktoré vybrala odborná porota zo semifinálovej desiatky, priniesli širokú škálu projektov: Od funkčného modelu Pinballovej konzoly, cez elektronického asistenta pre imobilných pacientov, po signalizáciu pre asistentov detí na špeciálnych školách.

Viac

Medzinárodná konferencia o vzdelávacej robotike ECER po prvýkrát na Slovensku

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave sa v dňoch 25.04. – 29.04. stáva dejiskom jubilejného desiateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie určenej študentom na tému vzdelávacej robotiky. Konferencia ECER 2022 (European Conference on Educational Robotics) už tradične ponúka okrem pútavých prezentácií aj možnosť zúčastniť sa súťaže s medzinárodnou účasťou. Hlavným cieľom konferencie je priniesť priestor pre získanie skúseností so vzdelávacou robotikou.

Viac