Automobil – jazdné pohodlie a bezpečnosť

Exponát upozorňuje na možný nežiaduci vplyv kmitania od nerovnosti cesty na vnútorné orgány človeka v oblasti vlastného kmitočtu (8Hz pre žalúdok) a na potrebu, aby od výrobcu vyžadoval záruku, že auto bude poskytovať pre neho dostatočné jazdné pohodlie (čo najmenšie kmitanie) aj jazdnú bezpečnosť (trvalý dotyk kolesa s cestou). Exponát prezentuje vývoj technológií a ich implementáciu v automobilovom priemysle.

Princíp:

Experiment – Vozidlo budia – rozkmitávajú rotujúce excentre, aby nadstavba – karoséria kmitala tak ako pri jazde auta cez nerovnosti cesty. Vo vnútri auta sedí figurína so „žalúdkom na pružinách“. Počas pokusu – experimentu kamera sníma výchylky žalúdka, ktoré môže návštevník sledovať aj na obrazovke.

Poslaním pracoviska je ukázať nežiaduce rozkmitanie žalúdka figuríny v prípade, ak by nadstavba – koroséria pri jazde auta kmitala v oblasti vlastného kmitočtu-frekvencie (8Hz) dynamickej sústavy zavesenia žalúdka.

Postup:

Návštevník ľavým tlačidlom na stolíku vyvolá kmitanie nadstavby auta pod hodnotou 8Hz (žalúdok ešte nekmitá), stredným tlačidlom  vyvolá nežiaduce rozkmitanie žalúdka figuríny v rezonančnej oblasti vlastného kmitočtu-frekvencie 8Hz a pravým tlačidlom vyvolá  kmitanie nadstavby auta nad hodnotou 8Hz (žalúdok už zasa nekmitá).

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Testy a meranie vplyvu konštrukcie vozidla v automobilkách kvôli bezpečnosti pasažierov v prípade kolíznej situácie.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina