Vidieť zvuk

Zvuky nás obklopujú všade. Častokrát ich vnímame ako zvukový smog. Niektoré sú skutočne nepríjemné, iné nemusíme ani počuť. Ako však môžeme zvuk vidieť? V Aureliu si návštevník môže vyskúšať zvukovo-vizuálny experiment Chladniho obrazcov.

Viac

Čo nájdete v decembrovom Quarku

Hlavnou témou decembrového čísla Quarku je drotárstvo. Objavilo sa pravdepodobne v priebehu prvej polovice 18. storočia v horských regiónoch severozápadne od Žiliny a v niekoľkých obciach spišského Zamaguria, severne od Starej Ľubovne. V priebehu jedného storočia sa zo zriedkavej, lokálne izolovanej živnosti stala aktivita, ktorá prekročila hranice Slovenska.

Viac