Videomapping ukazuje príbeh otca genetiky

Oslavy konca roka sa spájajú s rôznymi tradíciami. Tie sú väčšinou hlučné a farebné. Prečo je tomu tak, zrejme pramení z presvedčenia, že radovať sa treba hlučne. Roky známa technológia videomappingu však naznačuje, že by tomu mohlo byť inak. Príbeh o Gregorovi Johannovi Mendelovi a jeho experimentoch s hrachom premenili umelci na fascinujúci videomapping a vizuálny zážitok. Čo je videomapping? Pomocou […]

Viac