Čo nájdete v januárovom Quarku

Januárové vydanie časopisu Quark už tradične aj tento mesiac nájdete nielen v novinových stánkoch, ale aj v našom Zážitkovom centre vedy. Hlavnou témou januárového čísla Quarku je štvrtá priemyselná revolúcia.  Jej hlavným štartérom sa stal internet, ktorý otvoril novú dimenziu digitálnej transformácie všetkých vnútropodnikových procesov. Internet už nespája len ľudí v sociálnych sieťach, ale aj výrobné […]

Viac