Aurelium sa opäť otvára

Dotyk sa v posledných mesiacoch začal vnímať ako nežiadúci a rizikový. Keďže v Aureliu spoznávajú ľudia vedu práve prostredníctvom dotyku, museli sme sa precízne pripraviť na to, aby bola prevádzka bezpečná pre návštevníkov. Nie je jednoduché zaistiť dokonalé hygienické prostredie, keď je naša filozofia postavená na dotýkaní sa, skúšaní a objavovaní fungovania exponátov, ale všetko sme zabezpečili tak, aby bol dotyk s vedou bezpečný. Sme pripravení otvoriť centrum vedy pre verejnosť.

 

Aurelium je opäť otvorené.

Sprístupnenie zážitkového centra pre verejnosť je spojené s aktuálnymi ochrannými a hygienickými opatreniami podľa COVID AUTOMATU. Sledujeme aktuálne opatrenia, ktoré dodržiavame v plnej miere. Exponáty sa budú pravidelne dezinfikovať a priestory budú vetrané. Na dodržiavanie ochranných a hygienických opatrení budú dbať školení lektori.

 

Otváracie hodiny

 

Tešíme sa na vás

tím Aurelium