Aurelium ostáva otvorené

Dotknite sa vedy naživo. Zážitkové centrum vedy Aurelium je opäť otvorené.

Od soboty, 21. novembra 2020  opäť Aurelium sprístupňuje expozíciu pre verejnosť. Tešíme sa opäť na návštevníkov, ktorí majú po dlhšej dobe možnosť opäť spoznávať vedu zábavnou formou.  Aby sme vyšli v ústrety školopovinným žiakom a študentom, upravili sme naše otváracie hodiny,  ktoré sú uverejnené na stránkach ZCV Aurelium.

Ľudia si obľúbili koncept zážitkového vzdelávania najmä pre možnosť priameho kontaktu s vedou a technikou. Počas lockdownu sme pripravili pre verejnosť  aj edukačné videá zo série AURELIUM EDU, aby sa najmä mládež a študenti mohli zoznámiť s našimi exponátmi aj virtuálne.  Po uvoľnení opatrení sa tešíme na fyzickú návštevu verejnosti a študujúcej mládeže.

Sprístupnenie zážitkového centra pre verejnosť je spojené s ochrannými a hygienickými opatreniami. Povinnosťou bude nosenie ochranného rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe a dodržiavanie bezpečného odstupu medzi návštevníkmi. Na dodržiavanie ochranných a hygienických opatrení dohliadajú školení lektori. Zabezpečená je pravidelná dezinfekcia exponátov a nepretržité vetranie priestoru a meranie teploty pri vstupe.