Aktuálne opatrenia od 20.9.2021

Milí priatelia vedy,

Aurelium funguje počas školského roka a radi uvítame školské exkurzie ako aj jednotlivcov.

Pravidlá pre skupinové návštevy a exkurzie: režim OTP:
Podľa aktuálnych opatrení (od 20.9.2021) sa môžu exkurzie a návštevy zúčastniť: zaočkované osoby, osoby s platným testom a osoby, ktoré prekonali ochorenie v posledných 180 dňoch.

Pravidlá pre jednotlivcov a individuálne návštevy: režim ZÁKLAD

Dodržiavame pravidlo R – O – R. Pri vstupe  je potrebné si dezinfikovať ruky, dodržiavať dvojmetrové odstupy a mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom. Pravidelne dezinfikujeme a vetráme priestory. Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada náš skvelý tím lektorov.