Aby nám ZCV Aurelium mohlo ešte dlho slúžiť

Milí návštevníci Zážitkového centra vedy Aurelium,

veľmi sa tešíme Vášmu záujmu navštíviť naše centrum. Denne dostávame niekoľko žiadostí o rezerváciu. Dôkazom Vašej spokojnosti sú nespočetné pozitívne ohlasy v knihe návštev, ktoré nás veľmi povzbudzujú, no zároveň ešte viac napĺňajú zodpovednosťou, aby Vaša návšteva vo Vás zanechala čo najlepší zážitok. To si vyžaduje nemalé úsilie, ktoré vynakladáme na funkčnosť exponátov a celkové zabezpečenie prevádzky ZCV Aurelium. Aby sme mohli v tomto naďalej pokračovať, od 1. decembra 2017 zavádzame príspevok na prevádzku v symbolickej výške 1,- € za dieťa do 18 rokov a 2,- € za dospelého návštevníka. Veríme, že Vás zavedenie príspevku neodradí od Vašej návštevy u nás, ale naopak, spoločne budeme budovať ZCV Aurelium, aby nám mohlo ešte dlho a plnohodnotne slúžiť na osvojenie si vedomostí z oblasti fyziky.

Tím ZCV Aurelium