Svetelný simulátor

V exponáte si návštevník môže vyskúšať aplikáciu moderných zdrojov svetla v praxi prostredníctvom simulátora.

Fotonika je odbor na rozhraní fyzikálnych a technických vied, ktorý skúma generáciu, prenos a detekciu svetla a iných foriem žiarivej energie, ktorých nositeľom je fotón.

Princíp:

Svetelný simulátor tvorí volant, prístrojová doska z automobilu s premietaním na LED display umiestnený pred „jazdcom“. Na obrazovku sa okrem cesty premietajú aj informácie o aktuálnych svetelných charakteristikách používaného svetlometu.

Postup:

Zvoľte si typ svetlometu, typ jazdných podmienok a typ okruhu a spoznajte „na vlastnej koži“ rozdiely medzi technológiami minulými, súčasnými a budúcimi. Z vašej jazdy bude zosnímané zážitkové video, ktoré si neskôr môžete stiahnuť a uchovať.

OBLASŤ: Elektrina, Magnetizmus, Komunikačné technológie

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Praktické využitie v automobilovom priemysle. V poslednej dobe je v tejto problematike riešené napríklad asistované natáčanie svetlometu tak, aby vodič videl vždy to, čo potrebuje, napríklad do zákruty.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina