Razenie mincí

Exponát predstavuje mechanický prístroj na razenie mincí s motívom vedeckého centra, alebo významných osobností slovenskej vedy a techniky.

Princíp:

Razenie je najstarší spôsob objemového tvárnenia kovov za studena. Je to mechanická práca, pri ktorej vzniká vydutý alebo vypuklý reliéf na povrchu produktu. Pri razení sa tlakom mení hrúbka polotovaru vypĺňaním dutiny, vymedzenej činnými časťami nástroja nazývaných razník a raznica.

Postup:

Otáčaním kľuky poháňajte mechanický lisovací systém, vďaka ktorému si viete vytvoriť pamiatkovú mincu.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Razba mincí je na Slovensku využívaná v Kremnickej mincovni, kde sa v dnešnej dobe razia aj slovenské euromince

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava
Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice
Vysoké školy:
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Materiálovotechnologická fakulta STU
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina