Cenník

Príspevok na prevádzku Zážitkového centra vedy Aurelium platný od 1.12. 2017.

Deti a študenti 1,00€ / vstup
Dospelí
2,00€ / vstup
Pedagogický dozor pri rezervovanej exkurzii bezplatný vstup

REZERVÁCIA NÁVŠTEVY

 

 

V našom Zážitkovom centre vedy Aurelium si tiež môžete kúpiť predmety a literatúru s vedecko-popularizačnou tematikou – informujte sa na recepcii.

Spomínané predmety a publikácie si môžete zakúpiť aj online prostredníctvom stránky CVTI SR.

 

QUARK magazín o vede a technike 1,89€ / kus
Pohľadnica „Ľudské telo“ 2,90€ / kus
Pravítko s optickou ilúziou 1,00€ / kus
Kniha Bratislava z neba,
J. Priesol, M. Paprčka, M. Kubáňová
12,90€ / kus
Kniha Nanosvet na dlani,

prof. Štefan Luby

7,90€ / kus
Kniha Naša príroda v kocke,

doc. Miroslav Saniga

8,90€ / kus
Obe knihy spolu + DARČEK* 16,80€ / 2kusy
*DARČEK – 4 vedecko – popularizačné publikácie grátis
Archívne CD magazínu QUARK 2006 – 2017 13,90€ / kus