Čo nájdete v septembrovom Quarku

S príchodom nového školského roka opätovne otvárame brány ZCV Aurelium. Septembrové vydanie časopisu Quark tak už od dnes nájdete nielen v novinových stánkoch, ale aj v našom Zážitkovom centre vedy. Hlavnou témou septembrového Quarku je stredoveká medicína. Dozviete sa aký bol stredoveký ideál lekára, ako komunikoval s pacientom a aké vedomostné kritériá mal spĺňať. Absolventi […]

Viac

Tip na výlet – Historické múzeum na Bratislavskom hrade

Významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea je Historické múzeum v Bratislave. Nachádza sa tu množstvo zaujímavých a výnimočných predmetov, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. Návštevu múzea Vám odporúčajú aj na portáli Veda na dosah v rubrike „Kam za vedou“. Základným poslaním Historického múzea SNM, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť, […]

Viac

Čo nájdete v júlovom Quarku

Hlavnou témou júlového čísla Quarku, ktoré si môžete zakúpiť aj v ZCV Aurelium, je záchrana nášho kultúrneho dedičstva pred neviditeľným nepriateľom. Mikroorganizmy a plesne môžu zničiť poklady – historické predmety v našich múzeách. Mikroorganizmy sú však zodpovedné aj za charakteristické chute našich potravín, ako sú vína či syry. Vyberáme z tém júlového čísla: Meteorológia – fyzika atmosféry […]

Viac

Tip na výlet – Relax aj zaujímavé vedecké poznatky nájdete v Expozícii tatranskej prírody

Príležitosť spoznávať vzácne i ohrozené druhy tatranskej kveteny, ako i dreviny rastúce v Tatrách ponúka Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Ide o Botanickú záhradu, ktorá má kultúrno-výchovné poslanie a ponúkame vám ju ako tip kam za vedou. Prvoradým cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej prírody, ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, […]

Viac