Aby nám ZCV Aurelium mohlo ešte dlho slúžiť

Milí návštevníci Zážitkového centra vedy Aurelium, veľmi sa tešíme Vášmu záujmu navštíviť naše centrum. Denne dostávame niekoľko žiadostí o rezerváciu. Dôkazom Vašej spokojnosti sú nespočetné pozitívne ohlasy v knihe návštev, ktoré nás veľmi povzbudzujú, no zároveň ešte viac napĺňajú zodpovednosťou, aby Vaša návšteva vo Vás zanechala čo najlepší zážitok. To si vyžaduje nemalé úsilie, ktoré vynakladáme na […]

Viac