Čo nájdete v marcovom Quarku

Marcové vydanie časopisu Quark už tradične aj tento mesiac nájdete nielen v novinových stánkoch, ale aj v našom Zážitkovom centre vedy. Hlavnou témou marcového čísla Quarku je termojadrová fúzia. Reakcia, pri ktorej sa spájajú jadrá atómov by mohla vyriešiť energetické problémy ľudstva. O jej ovládnutí snívajú vedci už viac ako 70 rokov. Dúfajú, že v špeciálnom […]

Viac

Výstava Aurel Stodola – Majster techniky

Stodola pochoval parný stroj, ktorý dominoval v 19. storočí a stál pri zrode novej generácie rotačných tepelných strojov – parných a plynových turbín. Je objaviteľom významného Gouy-Stodolovho zákona. Ako pedagóg, vedec, konštruktér, filozof, etik – teda všestranná osobnosť, rozhodne presiahol hranice svojej doby. V máji 2019 si pripomenieme 160. výročie narodenia tohto významného slovenského učenca. Keďže Zážitkové centrum vedy […]

Viac

Čo nájdete v januárovom Quarku

Januárové vydanie časopisu Quark už tradične aj tento mesiac nájdete nielen v novinových stánkoch, ale aj v našom Zážitkovom centre vedy. Hlavnou témou januárového čísla Quarku je štvrtá priemyselná revolúcia.  Jej hlavným štartérom sa stal internet, ktorý otvoril novú dimenziu digitálnej transformácie všetkých vnútropodnikových procesov. Internet už nespája len ľudí v sociálnych sieťach, ale aj výrobné […]

Viac