3D Odtlačok tela

Exponát dáva možnosť vytvárania vystúpených 3D mechanických odtlačkov.

Princíp:

Do plochy je možné odtláčať časti svojho tela. Odtlačok ostane v ploche pohyblivých tyčiek zo strany pôsobenia tlaku ako priehlbina. Z druhej strany sa javí ako výstupok tvarovaný v obryse pôsobenia tlaku.

Postup:

Stlačením tlačidla na pravej strane uvediete exponát do počiatočnej pozície. Následne môžete odtlačiť do plochy časť tela.

OBLASŤ: Matematika a základné fyzikálne javy

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Prístroj na vytváranie 3D odtlačkov je priamo využiteľný napríklad v zdravotníctve pri tvorbe umelých náhrad častí tela (protéz).

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina